ביטוח נסיעות לחו"ל – סקי-ספורט חורףביטוח נסיעות לחו"ל ספורט חורף

נסיעה לחו"ל בראש שקט מחייבת רכישת ביטוח המבטיח כיסוי להוצאות רפואיות ולנזקי רכוש בלתי צפויים בחו"ל

הרחבת כיסוי ביטוח סקי, מיועדת לנוסעים הטסים לחופשת סקי אשר מתכוונים לבצע פעילות ספורטיבית בשלג. פעילות הכוללת גלישה או החלקה על השלג באמצעות מגלשיים, סנובורד ומזחלת.

הרחבת ביטוח סקי מבטיחה כיסוי למקרה פציעה בזמן החלקה על שלג.

ביטוח סקי - מה לא מבוטח בהרחבה?
סיכון לנזק לצד ג' בעת סקי
חברות ביטוח בישראל מנפיקות ביטוח נסיעות לחו"ל סטנדרטיות הכוללות ברובן כיסוי לנזק שייגרם לצד ג' לרכוש או לגוף עקב רשלנות המבוטח.

רוב חברות הביטוח מחריגות מקרה נזק לצד ג' בעת סקי, כיסוי זה לא ניתן לרכישה גם תמורת תשלום נוסף מלבד חברת הפניקס שדאגה לכלול את הכיסוי במסגרת הרחבה ביטוח סקי.

ידוע שבספורט סקי קיים סיכון לנפילה / להחלקה – מה שעלול לגרור פגיעה בגולשים אחרים שנחשבים צד ג' ברור שעלות מימון הטיפול היקר בפציעתם ומימון נזק וסבל שנגרם להם באחריות הפוגע.

ביטוח נסיעות הפניקס - הרחבה לסקי כוללת בין השאר ביטוח צד ג' מובנה כולל סקי

היערכות נכונה ברכישת ביטוח נסיעות מתאים למטרת חופשת סקי תמנע עוגמת נפש והוצאות כספיות ניכרות בלתי צפויות

בנוסף:
מעבר לסיכון פציעה ולסיכון פגיעה בצד ג' בעת החלקה על שלג, יש מי שמשלבים לפעילות סקי פעילות ספורטיבית אחרת כגון גלישת רוח, גלישת מצנח, ספורט זה אינו כלול בהרחבה לביטוח סקי.
פעילות ספורטיבית אחרת חייבת בביטוח ספורט extreme – ספורט אתגרי – רק פעילות המצוינת במפורש מכוסה, קיים שוני ברשימת הפעילויות בין חברה לחברה.

ביטוח נסיעות
לאתר חברת ביטוח הפניקס

ביטוח נסיעות הפניקס

       מגדל - ביטוח נסיעות לחו"ל
לאתר חברת ביטוח מגדל

        ביטוח נסיעות מגדל
הוצאות רפואיות
ללא השתתפות עצמית

שלושת האפשרויות לביטוח חופשת סקי:

ביטוח נסיעות לחו"ל – סקי-ספורט חורף
 1. הרחבה לביטוח נסיעות לחו"ל: סקי – ספורט חורף
 2. הרחבה לביטוח נסיעות לחו"ל: סקי – ספורט חורף + פעילות אתגרית נוספת.
 3. הרחבה לביטוח נסיעות לחו"ל: סקי – ספורט חורף + פעילות אתגרית נוספת + איתור וחילוץ.
 1. הרחבה לביטוח נסיעות לחו"ל: סקי-ספורט חורף סקי-ספורט חורף

 2. ביטוח זה הינו הרחבה לביטוח נסיעות הבסיסי. הרחבה זו מיועדת לנוסעים הטסים לחופשת סקי אשר מתכוונים לבצע פעילות ספורטיבית בשלג. פעילות זו כוללת גלישה או החלקה על השלג באמצעות מגלשיים, סנובורד ומזחלת.

  בקרב חברות הביטוח בישראל קיים שוני בהרכב הביטוח ובמתן הכיסויים ברכישת ביטוח סקי – ספורט חורף. שוני זה מחייב מצדכם, הנוסעים, התייחסות מעמיקה למבנה הביטוח.

  מעבר לסיכון פציעה קיים סיכון פגיעה בצד ג' בעת סקי - החלקה על שלג, סיכון זה אינו כלול בביטוח הבסיסי ואינו כלול בהרחבה הנרכשת בתשלום נוסף לספורט חורף ברוב פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל המשווקות בישראל

 3. הרחבה לביטוח נסיעות לחו"ל: סקי-ספורט חורף + פעילות אתגרית נוספת

 4. ביטוח זה מיועד לנוסע שבנוסף לפעילות הסקי, כפי שהוגדרה בסעיף הקודם, מתכוון לבצע פעילות אתגרית נוספת.
  הרחבה זו כוללת פעילויות כגון: החלקה על הקרח, גלישת רוח, צניחה, דאייה, רחיפה אווירית לא ממונעת, גלישה אווירית לא ממונעת, טייס בטיסה פרטית בכלי טיס אזרחי, נוסע בטיסה פרטית, נוסע בטיסת אקסטרים וכן הלאה כפי שמפורט בטבלה בהמשך.

 5. ביטוח נסיעות לחו"ל: סקי-ספורט חורף + פעילות אתגרית נוספת + איתור וחילוץ

  איתור וחילוץ הינו הרחבה לביטוח הנסיעות הבסיסי והוא ניתן לרכישה רק בחברת הראל. הרחבה זו מיועדת לנוסעים ההולכים לבצע סקי ביחד עם פעילות אתגרית נוספת.
בחירת ביטוח המותאם לאופי חופשת הסקי שלך בחו"ל: השוואה לדוגמא בין מספר
חבילות ביטוח לחופשת סקי בת 8 ימים המותאמת לפי הגיל: לחץ/י להרחבה >>>

גיל: +עד 35

ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשת סקי 8 ימים
הוצאות אשפוז והוצאות שלא בעת אשפוז סקי - החלקה על שלג סקי - החלקה על שלג, ביטוח צד ג' אבדן ימי סקי, העדר שלג, סגירת אתר, איחור בהגעת ציוד מחיר ביטוח חו"ל ב- $ תוספת ספורט אתגרי – אקסטרים ב-$ איתור וחילוץ ב-$
מנורה טופ בייסיק עד 500,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
מנורה טופ פרמיום עד 1,000,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
הראל מחלקה ראשונה עד 1,800,000 $ כלול לא כלול כלול
הפניקס TRAVEL עד 1,500,000 $ כלול כלול לא כלול

גיל: 39 - 36

ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשת סקי 8 ימים
הוצאות אשפוז והוצאות שלא בעת אשפוז סקי - החלקה על שלג סקי - החלקה על שלג, ביטוח צד ג' אבדן ימי סקי, העדר שלג, סגירת אתר, איחור בהגעת ציוד מחיר ביטוח חו"ל ב- $ תוספת ספורט אתגרי – אקסטרים ב-$ איתור וחילוץ ב-$
מנורה טופ בייסיק עד 500,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
מנורה טופ פרמיום עד 1,000,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
הראל מחלקה ראשונה עד 1,250,000 $ כלול לא כלול כלול
הפניקס TRAVEL עד 1,500,000 $ כלול כלול לא כלול

גיל: 50 - 40

ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשת סקי 8 ימים
הוצאות אשפוז והוצאות שלא בעת אשפוז סקי - החלקה על שלג סקי - החלקה על שלג, ביטוח צד ג' אבדן ימי סקי, העדר שלג, סגירת אתר, איחור בהגעת ציוד מחיר ביטוח חו"ל ב- $ תוספת ספורט אתגרי – אקסטרים ב-$ איתור וחילוץ ב-$
מנורה טופ בייסיק עד 500,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
מנורה טופ פרמיום עד 1,000,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
הראל מחלקה ראשונה עד 1,250,000 $ כלול לא כלול כלול
הפניקס TRAVEL עד 1,500,000 $ כלול כלול לא כלול

גיל: 59 – 51

ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשת סקי 8 ימים
הוצאות אשפוז והוצאות שלא בעת אשפוז סקי - החלקה על שלג סקי - החלקה על שלג, ביטוח צד ג' אבדן ימי סקי, העדר שלג, סגירת אתר, איחור בהגעת ציוד מחיר ביטוח חו"ל ב- $ תוספת ספורט אתגרי – אקסטרים ב-$ איתור וחילוץ ב-$
מנורה טופ בייסיק עד 500,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
מנורה טופ פרמיום עד 1,000,000 $ כלול לא כלול לא כלול לא כלול
הראל מחלקה ראשונה עד 1,250,000 $ כלול לא כלול כלול
הפניקס TRAVEL עד 1,500,000 $ כלול כלול לא כלול
 • ביטוחמנורהטופ – מחיר ביטוח החופשה כולל בתוכו 15% הנחה.

< מעבר להפקה באתר מנורה >        < מעבר להפקה באתר הראל >


השוואה בין חברות ביטוח הראל - מנורה – הפניקס: בעת רכישת הרחבה ביטוח סקי

הכיסוי הראל
מחלקה ראשונה
FIRST CLAS
מנורה
TOP TRAVEL
הפניקס
TRAVEL
גלישה או החלקה על השלג:
 • מגלשיים
 •  סנובורד
 •  מזחלת.
הרחבה לביטוח:
סקי - ספורט חורף.
הרחבה לביטוח:
סקי - ספורט חורף.
הרחבה לביטוח:
סקי - ספורט חורף.
 • שיפוי בגין אובדן ימי סקי
 • ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי
כרטיס נסיעה
שירותי קרקע
 • איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר
 • אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה
 • איחור בהגעת ציוד ספורט חורף
הרחבה לביטוח:
סקי - ספורט חורף.
הרחבה לא קיימת הרחבה לא קיימת
 • המשך טיפול שיניים בישראל עקב תאונת סקי
הרחבה לביטוח:
סקי - ספורט חורף.
הרחבה לא קיימת הרחבה לא קיימת
 • החלקה על הקרח
הרחבה לביטוח:
ספורט אתגרי וספורט תחביבי.
הרחבה לביטוח:
סקי - ספורט חורף.
הרחבה לביטוח:
סקי - ספורט חורף.
הרחבה לביטוח: ספורט אתגרי וספורט תחביבי.
 • גלישת רוח
 • גלישת  מצנח
 • טיסה בכדור פורח
 • צניחה חופשית
 • גלישה אווירית לא ממונעת.
 • רחיפה אווירית לא ממונעת.
 • דאייה.

יש
יש
יש
יש
יש
יש
יש

יש
יש
אין
יש
יש
יש
יש

יש
יש
יש
אין
אין
אין
אין
 •  טייס בטיסה פרטית בכלי טיס אזרחי.
 •  נוסע בטיסת אקסטרים.
 •  נוסע בטיסה פרטית.
 •  נוסע בכלי טיס אזרחי.
 • כל זאת בתנאי שהטיסה מבוצעת על פי חוקי הטייס הישראלי ו/או על-לפי הוראות הדין החלים במקום ביצוע הטיסה.
הרחבה לביטוח:
ספורט אתגרי וספורט תחביבי.
הרחבה לא קיימת הרחבה לא קיימת
 • איתור וחילוץ
הרחבה לביטוח:
איתור וחילוץ – הראל 669
הרחבה לא קיימת הרחבה לביטוח:
איתור וחילוץ - הפניקס

מחיר יומי להרחבות ביטוח נסיעות לחו"ל שיתווסף למחיר הביטוח הבסיסי:
הרחבה לביטוח נסיעות: הראל מגדל מנורה הפניקס
ספורט חורף – סקי 4.50 $ ליום
גיל מבוטח עד 75
4.90 $ ליום
גיל מבוטח עד 70
5,81 $ ליום לארה"ב-קנדה
2,91 $ שאר העולם גיל מבוטח עד 70
4,25 $ ליום גיל
מבוטח עד 75
ספורט אתגרי 1.00 $ ליום
גיל מבוטח עד 75
0.55 $ ליום
גיל מבוטח עד 70
0.50 $ ליום
גיל מבוטח עד 70
0.50 $ ליום
איתור וחילוץ 0.55 $ ליום
גיל מבוטח עד 75
0.70 $ ליום
גיל מבוטח עד70
אין 0.70 $

הרחבת הביטוח סקי-ספורט חורף של חברת הראל כולל כיסויים ייחודיים נוספים:

הכיסוי גבול אחריות   השתתפות עצמית
שיפוי בגין אובדן ימי סקי 300 $   50 $
ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי
כרטיס נסיעה
שירותי קרקע

300 $
50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל  
50 $
איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר   50 $
אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה 75 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל   50 $
איחור בהגעת ציוד ספורט חורף
מתוכו:
פריט אחד
זוג פריטים
200 $

20 $
50 $  
אין השתתפות עצמית
המשך טיפול שיניים בישראל עקב תאונת סקי 5,000 $   50 $

רכישת ביטוח חו"ל בהתאמה אישית:
הקלקה על התכנית המועדפת עליכם ומעבר לרכישת ביטוח באתר החברה.

מחירון ביטוח נסיעות לחו"ל ליום ב- $:
כולל: ספורט חורף – סקי
גיל מבוטח מנורה BASIC מנורה PREMIUM הראל FIRST CLASS הפניקס - TRAVEL
0-17
18
19-39
40-50
51-59
60
61-69
70-75

מחירון ביטוח נסיעות לחו"ל ליום ב- $:
כולל: ספורט חורף – סקי + ספורט אתגרי
גיל מבוטח מנורה BASIC מנורה PREMIUM הראל FIRST CLASS הפניקס - TRAVEL
0-17
18
19-39
40-50
51-59
60
61-69
70-75

מחירון ביטוח נסיעות לחו"ל ליום ב - $:
כולל: ספורט חורף – סקי + ספורט אתגרי + איתור וחילוץ
גיל מבוטח הראל First class הפניקס - TRAVEL
0-17
18-50
51-60
61-70
71-75


50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל