ביטוח נסיעות לחו"ל הרחבה:
מחשב נישא או מחשב לוח – LAPTOP OR TABLET

הכיסוי – אבדן או נזק בחו"ל למחשב נישא או מחשב לוח עד לסך 1,200 $, כולל כיסוי עד 50% לגניבה מתוך רכב (למעט רכב ציבורי) .
השתתפות עצמית 100 $
תנאים:

  • המבוטח רכש את המחשב האישי הנישא או מחשב הלוח לפני תחילת הביטוח
  • למבוטח קבלה ו/או חשבונית ו/או תעודת אחריות מקורית של המחשב
  • המבוטח רכש במסגרת פוליסה ביטוח נסיעות לחו"ל הרחבה למחשב אישי או מחשב לוח

בכפוף לתנאי הפוליסה ונספחיה

מחיר ביטוח נסיעה ליום
הרחבה מחשב אישי
TOP Travel
Basic
TOP Travel
Premium
1.50 $ 1.50 $

 

מעבר לרכישה באתר החברה - מנורה מבטחים ביטוח נסיעות באינטרנט
ביטוח נסיעות השוואת כיסויים