ביטוח נסיעות לחו"ל מחלת לב - הרחבה

מבוטח שהיה מאושפז ו/או עבר ניתוח ו/או נזקק לבדיקות/טיפולים רפואיים שאינם חלק מהטיפול הרפואי השגרתי ו/או חלה החמרה של מחלה קיימת ו/או נוטל תרופות באופן קבוע- עליו לרכוש הרחבה של החמרה של מחלת לב קיימת.
 
הרחבה זו מיועדת למבוטחים עד גיל 80 .
תקופת ביטוח מרבית:
עד גיל 65 : 90 ימים.
מגיל 65 עד 80: 45 ימים.
ביטוח נסיעות לחו"ל הרחבה למצב בריאות קיים: כוללת כיסוי לאשפוז והוצאות רפואיות והוצאות נוספות כמפורט בסעיף 2 וזאת על אף היות המבוטח בטיפול רפואי או תרופתי או בהשגחה, בעת צאתו לחו"ל או משך 6 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל.

ההוצאות המכוסות הוצאו במצב חירום רפואי והיה הכרח בביצוען ולא ניתן היה לדחותן עד שובו של המבוטח לישראל.
סכום הביטוח: עד  200,000$ ולא יותר מסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה

לא יכוסו: צנתור לב, אנגיוגרפיה (בלון) ו/או כל הליך לפתיחת חסימה בכלי הדם וניתוח/י לב, השתלות קוצב לב, אלא אם אירעו בסמיכות מיידית לאירוע לב חריף ואקוטי שארע בחו"ל. במקרה בו לא חלפו 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב לא יהיה זכאי המבוטח להוצאות בגין ניתוח.

הרחבה להחמרה של מחלת לב
מחיר ביטוח נסיעה ליום
גיל* TOP Travel
Basic
TOP Travel
Premium
עד גיל 59 $3.00 $3.00
גיל 60-75 $6.00 $6.00
גיל 76-80 $9.00 $9.00
גיל 81-85 $10.00 $10.00

*עד גיל 65 - ת. ביטוח מרבית 90 יום
מגיל 65 עד 80- ת. ביטוח מרבית 45 יום

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב למי שעבר/ה טיפול 3-6 חודשים לפני יציאה לחו"ל יש לרכוש בחברת הראל בלבד
מעבר לרכישה באתר החברה - מנורה מבטחים ביטוח נסיעות באינטרנט
ביטוח נסיעות השוואת כיסויים