ביטוח נסיעות לחו"ל ספורט אתגרי

ביטוח נסיעות לחו"ל תרמילאים
ספורט אתגרי - ביטוח לתרמילאים

טיול אקסטרים בחו"ל? חופשה אחרי צבא? טרקים ארוכים? ביטוח תרמילאים?

הרחבת ספורט אתגרי מיועדת לנוסעים לחו"ל בריאים וצעירים ברוחם, המתכוונים לשלב פעילות אתגרית בחו"ל.

מה זה ביטוח ספורט אתגרי בחו"ל ומדוע כיסוי זה כל כך חשוב?
פעילות ספורטיבית למען הנאה – תחביב בלבד, שלא במסגרת התאגדות, שלא במסגרת תחרותית ו/או פעילות ששכר בצידה ו/או פעילות ששכר בצידה, לדוגמה; טיול שטח בגיפ נחשב לפעילות במסגרת ביטוח ספורט אתגרי.
ביטוח בריאות במסגרת קופת חולים לתושב ישראלי (ביטוח בריאות ממלכתי) אינו מכסה הוצאות רפואיות במקרה אירוע רפואי בעת שהייה בחול ואינו מכסה הוצאות רפואיות במקרה אירוע תאונתי בחו"ל .
רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל חייבת לכלול הגנה לאירוע תאונה בעקבות פעילות ספורט תחביבי למטרות הנאה כאמור, זאת על מנת להבטיח מימון הוצאות רפואיות כבדות במיוחד- עלות יום אשפוז בחול עלולה לעלות מעבר למחיר הטיול כולו.

 • פעילויות ספורט בחלקן מכוסות בתוכנית ביטוח חול בסיסית ללא צורך בהרחבה ספורט אתגרי, וללא צורך ברכישת ביטוח מיוחד .
 • חובה לוודא שהפעילות הספורטיבית המתוכננת בחו"ל כלולה

ביטוח טיול לחו"ל – חיפוש, איתור וחילוץ

הרחבה חיפוש איתור וחילוץ למקרה הפסקת קשר עם מטייל/ת, מימון קבוצת אנשים המיומנים לבצע פעולות חיפוש ואיתור, כמובן גם מימון פעולת החילוץ.

חילוץ מהשטח בעזרת מסוק כלולה אך ורק במסגרת ההרחבה זאת 

למען השקט הנפשי שלך ושל קרובך בעת השהייה בחו"ל מומלץ לרכוש את הביטוח המורחב ביותר: 

ביטוח אתגרי ו או ביטוח חיפוש חילוץ ואיתור ניתן לרכוש כתוספת לביטוח נסיעות לחו"ל בפוליסה FIRST CLASS של הראל או בפוליסה מגדל מסע עולמי פלטינום או הפניקס TRAVEL או מדיכלל עולמי או פספורטכארד, מנורה TOP TRAVEL הרחב ביטוח אתגרי בלבד

חבילת ביטוח חול הכוללת בין השאר ביטוח ספורט אתגרי וביטוח חיפוש חילוץ ואיתור בתוכניות ביטוח המותאמות לשהייה ארוכה בחול – 30 יום ויותר:
הראל ALL IN ONE , מגדל מסע עולמי תרמילאים , פניקס MOCHILLER

בתוכניות Passport Card ומדי כלל עולמי לתרמילאים שילוב ביטוח אתגרי ואיתור וחילוץ לתקופה העולה על 30 יום 

 • הראל ביטוח חו"ל ALL IN ONE

ספורט אתגרי, איתור וחילוץ כלולים

 • מגדל מסע עולמי תרמילאים

ספורט אתגרי, ספורט חורף , איתור וחילוץ כלולים

 • פניקס ביטוח חו"ל MOCHILLER

ספורט אתגרי, איתור וחילוץ כלולים

 • פספורט כארד

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי , תעריף מופחת לנוסעים לתקופה של 30 יום ומעלה

 • כלל - מדיכלל עולמי אקסטרים

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי ברכישת ביטוח לתקופה בת 30 יום ויותר

 • מנורה ביטוח חו"ל TOP TRAVEL

בתוספת הרחבה ספורט אתגרי לפעילויות מוגדרות בלבד ללא כיסוי איתור וחילוץ

 • הראל FIRST CLASS

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי

 • מגדל מסע עולמי פלטינום

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי

 • פניקס TRAVEL

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי

נכון לבצע השוואת מחירים יחד עם זאת חובה לבחון את מבנה הביטוח המתאים לאופי הנסיעה, סוגי הפעילויות המתוכננות ושלא מתוכננות בחו"ל והיקף הכיסוי בכל אחת מחברות הביטוח

מעבר לאתר חברת ביטוח ורכישת ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לך:

הראל ביטוח נסיעות באינטרנט מגדל - ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה ביטוח נסיעות באינטרנט
הראל ביטוח
נסיעות באינטרנט
מגדל ביטוח
נסיעות באינטרנט
פספורט כארד
נסיעות באינטרנט
הפניקס - ביטוח נסיעות ספורט אתגרי מנורה ביטוח נסיעות באינטרנט כלל ביטוח נסיעות לחול
הפניקס ביטוח
נסיעות באינטרנט
מנורה ביטוח
נסיעות באינטרנט
כלל ביטוח
נסיעות באינטרנט

לפני ביצוע השוואת מחירי ביטוח נסיעות לחו"ל ולפני השוואת היקף כיסוי ביטוח מחויבת השוואת הגדרות ביטוח חול בפוליסות השונות תוך התמקדות בקיומו של כיסוי ביטוח המותאם לאופי פעילות ספורט אתגרי בחו"ל

  מגדל הראל הפניקס פספורט כארד כלל
התוכנית מגדל ביטוח
נסיעות באינטרנט
הראל ביטוח
נסיעות באינטרנט
הפניקס ביטוח
נסיעות באינטרנט
פספורט כארד
נסיעות באינטרנט
כלל ביטוח
נסיעות באינטרנט
סכום ביטוח
ב- $ עד לסך
2,200,000 1,800,000 2,000,000 2,500,000 1,250,000
הרחבות
לבחירה
ספורט אתגרי ספורט אתגרי ספורט אתגרי ספורט אתגרי ספורט אתגרי
חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור
התוכנית מגדל תרמילאים הראל הכל כלול הפניקס תרמילאים פספורט כארד מדי כלל אקסטרים
סכום ביטוח
ב- $ עד לסך
2,200,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 1,250,000
הרחבות
כלולות
ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור רק בשילוב ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור רק בשילוב ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור
רכישה עדיפה לתקופות ארוכות
בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה

ביטוח תרמילאים כולל ספורט אתגרי וביטוח חיפוש איתור וחילוץ :

ביטוח נסיעות לחו"ל: שהייה ארוכה בחו"ל, תרמילאים, טיולי אקסטרים, טיול אתגרי
השוואת היקף ביטוח בתוכניות חבילה הכוללות ספורט אתגרי, חיפוש, איתור וחילוץ

ביטוח נסיעות לחו"ל תרמילאים – השוואת ביטוח חול לקבוצת גיל 19 עד 35
גילאים עד-18 ומ-36 , הצעת ביטוח תרמילאים בטלפון : 03-6151608
התוכנית מגדל מסע
עולמי תרמילאים
הראל
ALL IN ONE
PassportCard תרמילאים הפניקס
MOCHILLER
כלל
EXTREME
מחיר ליום ביטוח 2,30 $ לרכישה  ❯ 2.75 $ לרכישה  ❯ 3.10 $ לרכישה  ❯ 1.95 $ לרכישה  ❯ $3.60 לרכישה  ❯
סכום ביטוח מרבי 2,200,000 $ 1,500,000 $ 2,500,000 $ 2,000,000 $ 1,250,000 $
ספורט אתגרי 2,200,000 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 1,200,000 $ 1,250,000 $
חילוץ ואיתור 500,000 $ 150,000 $ 140,000 $ 170,000 $ 150,000 $
שימוש בסמי הזיה 15,000 $ 15,000 $
תאונות אישיות 20,000 $ 25,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 $
הוצאות משפטיות 5,000 $ 50,000 $ 5,000 $ 5,000 $  
ביטול נסיעה עקב צו 8 1,500 $ 4,000 $ 1,500 $ 1,500 $ 7,000 $
מילוט 1,500 $ 3,000 $   1,500 $ 1,500 $
טיסת חרום לבן משפחה קרוב 2,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $
הוצאות שהייה מעבר לתקופת ביטוח 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000 $ 20 ליום
עד 400 $
טיפול חירום בשיניים 500 $
1,000 $ תאונה
1,000 $ 550 $ 500 $ 600 $
1,200 $ תאונה
ביטול נסיעה 6,000 $ 5,000 $ 4,000 $ 5,000 $ 7,000 $
קיצור נסיעה 6,000 $ 7,000 $ 4,000 $ 7,000 $ 7,000 $
ספורט חורף כלול אופציונאלי בתוספת פרמיה אופציונאלי בתוספת פרמיה אופציונאלי בתוספת פרמיה כלול
הריון שהובחן לראשונה בחו"ל כלול בגבולות אחריות 1,000 $ בדיקת אבחון 10,000 $ הריון מחוץ לרחם הוצאות אשפוז עד 30,000 $ 250 $ להוצאות 30,000 $ לאשפוז 1,000 $ להוצאות 10,000 $ לאשפוז
כבודה 2,200 $ 2,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 2,000 $
מסרטת וידאו 700 $ 350 $ 300 $ 700 $
השתתפות עצמית להוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז ללא השתתפות עצמית 50 $ ללא השתתפות עצמית בעת שימוש בכרטיס 30 $ 50 $
השוואת ביטוח להמחשה בלבד, יש לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה ונספחיה
תנאי פוליסה
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – מגדל מסע עולמי תרמילאים
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – הראל ALL IN ONE פוליסה לתרמילאים
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – PassportCard Travel cash free
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – הפניקס MOOCHILER
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – כלל – מדיכלל עולמי Extreme
 • חובה לשים לב, ביטוח ספורט אתגרי מכסה את סוג הפעילות המוגדרת בהרחבה, לפיכך, יש לוודא מראש שפעילות ספורטיבית מתוכננת אכן כלולה בביטוח לפי האפשרויות הבאות:
  • מכוסה – כלול בביטוח הבסיסי ללא הרחבת ספורט אתגרי
  • ביטוח אתגרי –יש לרכוש הרחב ספורט אתגרי בכדי להבטיח כיסוי ביטוח למקרה תאונה
  • לא מכוסה – אינו כלול בביטוח הבסיסי ואין ברכישת ספורט אתגרי כדי לכסות את הפעילות

  בכל מקרה חוסר בהירות יש להבטיח מראש ובכתב אישור חברת הביטוח לסוג הפעילות הספורטיבית האתגרית המבוקשת

  ספורט אתגרי EXTREME הראל הפניקס כלל מנורה
  הגדרה ספורט אתגרי או ספורט תחביבי מוגדר שאין שכר בציידו פעילות ספורטיבית במסגרת תחביב בלבד שלא במסגרת התאגדות או תחרות כלשהי פעילות ספורטיבית למען הנאה בלבד שלא במסגרת תחרות ו/או אימונים בקבוצת ספורט או אגודה כלשהי פעילות ספורטיבית במסגרת תחביב מוגדר בלבד שאינה פעילות תחרותית או שאינה פעילות ספורטיבית מקצועית במסגרת אגודת ספורט או אימון באגודת ספורט אשר שכר בצידה
  נסיעה בדרכי עפר רכב 4x4 ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה
  רכיבת שטח אופניים או אופנוע ביטוח אתגרי כולל כל כלי רכב ממונע בהתאם לחוק ביטוח אתגרי מכוסה לא מכוסה
  רכיבה על סוסים ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה לא מכוסה
  מוטו קרוס ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי לא מכוסה
  סקייטבורד ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי מכוסה לא מכוסה
  רולר בליידס ביטוח אתגרי כולל גלגליות ביטוח אתגרי מכוסה לא מכוסה
  החלקה על הקרח ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי מכוסה ספורט חורף
  אופנוע ים ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  גלישת גלים ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי מכוסה ביטוח אתגרי
  גלישת רוח ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  גלישה אווירית לא ממונעת ביטוח אתגרי מכוסה רק בפוליסה mochiller ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  דאייה ביטוח אתגרי מכוסה רק בפוליסה mochiller ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  מצנח גלישה ביטוח אתגרי מכוסה רק בפוליסה mochiller ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  גלישה מצוקים - סנפלינג ביטוח אתגרי אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  צניחה חופשית ביטוח אתגרי מכוסה רק בפוליסה mochiller ביטוח אתגרי –בליווי מדריך ביטוח אתגרי
  רחיפה לא ממונעת ביטוח אתגרי מכוסה רק בפוליסה mochiller ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  טיסה בכדור פורח ביטוח אתגרי אתגרי לא מכוסה לא מכוסה
  טיסה כנוסע בטיסת אקסטרים או טיסה פרטית כנוסע בכלי טיס אזרחי ע"פ חוק הטייס הישראלי או הוראות חוק במקום ביצוע הטיסה ביטוח אתגרי מכוסה לא מכוסה מלבד כנוסע בשכר בכלי להובלת נוסעים רגיל וסדיר ע"י צוות מורשה אין
  סקי מים ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ספורט חורף ביטוח אתגרי
  שיט קיאקים ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי אתגרי ביטוח אתגרי
  שיט ביטוח אתגרי למעט שייט בסירת מרוץ שייט יאכטה - ביטוח אתגרי לא מכוסה מלבד כנוסע בשכר בכלי להובלת נוסעים רגיל וסדיר ע"י צוות מורשה לא מכוסה
  רפטינג ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  קיט סרפינג ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי לא מכוסה
  בננות ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  אבובים ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  צלילה בכפוף להסמכה ביטוח אתגרי, או בליווי מדריך מוסמך בהתאם לחוק הצלילה ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי, או בליווי מדריך מוסמך בהתאם לחוק הצלילה
  סנפלינג ביטוח אתגרי בליווי מדריך מוסמך בלבד ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  טיפוס הרים וצוקים ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי רק אם דורש באופן סביר שימוש בחבלים או מדריך ביטוח אתגרי
  בנג'י ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי
  טיפוס קירות ביטוח אתגרי ביטוח אתגרי לא מכוסה אתגרי
  אתלטיקה קלה ביטוח אתגרי מכוסה ביטוח אתגרי לא מכוסה
  ג'ודו ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  הוקי קרח ביטוח אתגרי מכוסה רק בפוליסה mochiller לא מכוסה לא מכוסה
  היאבקות ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  התעמלות ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה מכוסה
  התעמלות מכשירים ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  התעמלות קרקע ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  חוגי כדור ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה לא מכוסה
  חץ וקשת ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  טניס ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה לא מכוסה
  משקולות ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  סייף ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  פיינטבול ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  פינג-פונג ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה לא מכוסה
  קרב מגע לסוגיו לרבות אגרוף ביטוח אתגרי לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
  ריקוד ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה מכוסה
  שחיה ביטוח אתגרי מכוסה מכוסה מכוסה

  בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה
  נוסף לסיכון פציעה קיים סיכון פגיעה בצד ג' בעת פעילות ספורט אתגרי, הנרכשת בתשלום נוסף לספורט אתגרי:

   

  נוסף לסיכון פציעה קיים סיכון פגיעה בצד ג' בעת פעילות ספורט אתגרי, סיכון זה אינו כלול בהרחבה הנרכשת בתשלום נוסף לספורט אתגרי ברוב פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל המשווקות בישראל

  ביטוח נסיעות לחו"ל ספורט אתגרי- ביטוח צד ג'
  הראל הפניקס כלל מנורה
  אינו כלול אינו כלול בהרחבה בפוליסה TRAVEL
  כלול בפוליסה MOCHILLER
  אינו כלול כלול

  בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה

  מעבר לאתר חברת ביטוח ורכישת ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לך:

  הראל ביטוח נסיעות באינטרנט ביטוח נסיעות לחו"ל הפניקס 
ספורט אתגרי מנורה ביטוח נסיעות באינטרנט כלל ביטוח נסיעות לחול
  הראל ביטוח
  נסיעות באינטרנט
  הפניקס ביטוח
  נסיעות באינטרנט
  מנורה ביטוח
  נסיעות באינטרנט
  כלל ביטוח
  נסיעות באינטרנט
  יש לבחור כלל עולמי + ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור

  איתור וחילוץ
  במקרה ניתוק קשר עם המבוטח תפתח חברת הביטוח בפעולות איתור, הכיסוי כולל גם הפעלת צוות איתור וחילוץ
  התוספת אופציונאלית ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל בחברות ביטוח:
  הראל FIRST CLASS
  הפניקס.TRAVEL
  כלל עולמי EXTREME

  הרחב איתור וחילוץ בפוליסות הראל ALL IN ONE ופניקס MOCHILER מובנה בפוליסה
  כלל EXTREME  אופציונאלי לרכישה

  בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה