השוואת מחירים – מחשבון ביטוח משכנתא

ביטוח נסיעות לחולים

  • ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לממן הוצאות רפואיות בעת שהות בחו"ל ובכללם תשלום בעד בדיקות אבחון, חדר ניתוח, שכר מנתח, שכר מרדים, טיפול נמרץ ותרופות בהתאם לרמת מחירים המקובלות במוסד הרפואי בארץ. מתן הטיפול באמצעות תשלום ישיר לבית חולים בחו"ל או באמצעות פיצוי למבוטח בגין תשלומים שביצע.

  • ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לממן אירוע תאונה או מחלה למבוטח בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.
    ביטוח נסיעות לחול נועד לממן אירוע תאונה או מחלה למבוטח בחול במהלך תקופת הביטוח.

ביטוח נסיעות לחו"ל אינו מכסה תאונה או מחלה בגינם היה המבוטח בטיפול רפואי
ו/או בטיפול תרופתי ו/או בהשגחה רפואית לפני צאתו לחו"ל.

. על מנת להבטיח כיסוי ביטוח בחו"ל, חובה לרכוש הרחבה - ביטוח החמרה למצב בריאות קיים, ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים החל מחולה הנוטל תרופה ללחץ דם ו/או כולסטרול, חולי אסטמה, ועד חולי סרטן, חולי לב, ועוד

הרחבה להחמרה של מצב רפואי קיים תחול רק אם נרכשה ההרחבה והדבר צוין במפורש בדף פרטי הביטוח והכל בכפוף לסכומי הביטוח הרלוונטיים להרחבה ובהתאם למגבלות בפוליסה

מתי לא ניתן לרכוש הרחבה למצב רפואי קיים במסגרת ביטוח נסיעה לחו"ל?

מי שעבר/ה הליך רפואי במהלך 6 חודשים קדמו לנסיעה לחו"ל – בדיקת אבחון, אשפוז ועוד ו/או בעיה כרונית כפי הדוגמאות בהמשך לא רשאי/ת לרכוש את ההרחבה, במקרה כזה יש לפנות לסוכן ביטוח המתמחה בתחום בכדי שיפעל לקבלת אישור לביצוע הביטוח, יש להמציא מסמך רפואי הכולל מידע על הבעיה הרפואית, הטיפול ומצב הבריאות הנוכחי כולל התייחסות רופא מטפל – אישור נסיעה לחול, מצופה מסוכן הביטוח להשיג אישור ביצוע ביטוח לחול כולל הרחבה למצב רפואי קיים בתמחיר אופטימאלי

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים, מה לא מכוסה בהרחבה?

גב עמוד שדרה
השתלת איבר/ים
טיפול רפואי במחלת הכשל החיסוני (AIDS),
דיאליזה
דמייליזציה (כולל טרשת נפוצה)
סיסטיק פיברוזיס

 מחלה ממאירה
ניתן לרכוש הרחבה בפוליסה נסיעות לחו"ל הראל FIRST CLASS
ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי סרטן

  בתנאי שחלפו לפחות 3 חודשים מהיום בו היה המבוטח באשפוז ו/או עבר
  הליך כירורגי ו/או פולשני ו/או הליך רפואי כלשהו בגין המחלה הממאירה
  הקיימת, ועד צאתו לחו"ל.


מעבר לרכישה ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי סרטן

מחלת לב
ניתן לרכוש אונליין הרחבה בפוליסה נסיעות לחו"ל הראל FIRST CLASS ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב:

ניתוח/י לב, צנתור לב, אניוגרפיה (בלון) ו/או כל הליך לפתיחת חסימה בכלי הדם, השתלת קוצב לב קבוע אלה אם אירעו בסמיכות מידית לאירוע לב חריף ואקוטי שארע בחו"ל
במקרה בו לא חלפו 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב, לא יהיה זכאי המבוטח להוצאות בגין חדר ניתוח, שכר מנתח והוצאות בגין כל התערבות כירורגית ו/או פולשנית.

במקרה כזה עדיף לרכוש הרחבה בפוליסה נסיעות לחו"ל הראל FIRST CLASS ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב: שינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי של מחלת לב אשר הטיפול בה היה הכרחי כטיפול חירום בחו"ל בתנאי שחלפו לפחות 3 חודשים מהיום בו היה המבוטח מאושפז ו/או עבר הליך כירורגי ו/או הליך פולשני כלשהו בגין מחלת לב קיימת ועד צאתו לחו"ל ובתנאי שההחמרה אירעה בסמיכות מיידית לאירוע לב חריף ואקוטי

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים המלצת רכישה:

מחלה טיפול אחרון לפני
יותר מ- 3 חודשים יותר מ- 6 חודשים
לב הראל הראל / מנורה / מגדל / פניקס / כלל
מחלה ממאירה - סרטן הראל הראל  

<מעבר לרכישה ביטוח נסיעות לחו"ל הראל>

בכפוף לתנאי הפוליסה ונספחיה

ביטוח נסיעות לחו"ל הראל FIRST CLASS – פוליסהביטוח נסיעות לחו"ל הראל FIRST CLASS – פוליסה